Praktische info

 

Voorwaarden

De dienstverlening in ons strijkatelier gebeurt in het kader van het gebruik van dienstencheques voor thuishulp van huishoudelijke aard. U kan enkel als particulier  (natuurlijke persoon met woonplaats in België) strijkgoed laten strijken in ons strijkatelier.
 

 

Aflevering

Het strijkgoed dient in een wasmand aan ons te worden bezorgd, dit om verlies of beschadiging te voorkomen. Voor hemden of broeken of hemden, voorzien wij kapstokken.
 

 

Puntensysteem

Wij werken volgens het principe ‘1 dienstencheque is gelijk aan 60 punten’  ofwel 60 minuten strijkactiviteit. Elk kledingstuk heeft een vooraf vastgestelde kostprijs, uitgedrukt in punten. De som van deze punten vormt de duurtijd van de verwerking van de afgegeven strijk en de kostprijs die de gebruiker moet betalen.


U betaalt 1 dienstencheque per begonnen arbeidsuur. Het tegoed saldo, wordt bij de volgende strijkbeurt in mindering gebracht. U ontvangt telkens een gedetailleerde kostenopgave.

 


Betaling

U betaalt de verschuldigde cheques bij het afhalen van de strijk, of betaalt electronisch na ontvangst van de werkbon.

 


Verzekeringen

De strijk wordt met de grootste zorg en discretie behandeld door ervaren strijksters met professionele strijktoestellen. Indien er desondanks toch schade zou berokkend worden, kan u een beroep doen op onze verzekering.
 

 

Werkwijze

 

Prijslijst

 

Openingsuren